فرداد آزما راد | تجهیزات آزمایشگاهی | کیت های تشخیصی و مولکولی

فرداد آزما راد | دستگاه پی سی آر ورتی | تجهیزات آزمایشگاهی | کیت های اچ پی وی و اچ سی وی

دسته بندی محصولات

اخبار و مقالات

 • تجهیزات آزمایشگاهی کیت hpv و کیت hcv labratory equipmentتجهیزات آزمایشگاهی

  تجهیزات آزمایشگاهی کیت های آزمایشگاهی RealTime PCR کیت آزمایشگاهی کیت hcv تجهیزات آزمایشگاهی کیت hpv کیت آزمایشگاهی Quantification Standards for PCR Real-Time HCV type ادامه مطلب

 • کیت HPV و کیت HCV

  کیت HPV کیت hpv کیت HPV کیت HPV کیت HPV کیت HCV  کیت HPV کیت hpv کیت HPV کیت HPV کیت HPV کیت hcv  کیت ادامه مطلب

 • کیت tromboکیت Thrombo

  کیت Thrombo کیت thrombofilia کیت thrombo کیت Thrombo کیت Thrombo کیت thrombofilia کیت Thrombo کیت Thrombo کیت thrombofilia کیت Thrombo کیت ادامه مطلب

 • کیت oncohematologyکیت Onchohemtology

  Onchohemtology کیت های BCR ABL P210 کیت های BCR ABL P210 کیت oncoematologia کیت های BCR ABL ادامه مطلب